การเพิ่มบทความใน wordpress

  1. ไปที่เมนู Posts > Add New จะเข้าสู่หน้าสำหรับเพิ่มบทความใหม่
  2. ตั้งชื่อบทความ และตั้งชื่อ Permalink link เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ลิ้งเป็นคำที่สามารถเข้าใจได้ง่ายว่าเนื้อหาของบทความนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยลิ้งจะสามารถแก้ไขได้หลังจากการ Publish บทความแล้ว


  3. ใส่เนื้อหาบทความ โดยสามารถเพิ่มได้ทั้งข้อความและรูปภาพได้ตามต้องการ และสามารถกำหนดหัวข้อเป็น H1, H2, H3 ได้ การเพิ่มเนื้อหาสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม + ทางด้านขวา และเลือกรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มลงไป สามารถกดเพิ่มเนื้อหาไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการ
    สำหรับรูปภาพแนะนำให้ใช้ขนาดกว้างไม่เกิน 1000px และขนาดไฟล์ภาพไม่ควรเกิน 100KB เพื่อให้เว็บโหลดได้รวดเร็ว


  4. เลือกประเภทของบทความ ถ้าหากต้องการเพิ่มประเภทใหม่สามารถคลิก “Add New Category” และกรอกชื่อหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลย หรือถ้าต้องการจัดการหมวดหมู่ทั้งหมดสามารถไปที่เมนู Posts > Categories โดยการตั้งชื่อหมวดหมู่นั้นที่ช่อง Name สามารถตั้งชื่อภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ส่วนช่อง slug คือลิงค์ของหมวดหมู่นั้นๆซึ่งแนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ


  5. ใส่รูปภาพหน้าปกให้กับบทความตรงส่วน Featured image
  6. หลังจากใส่ข้อมูลครบทุกอย่างแล้วให้กด Publish เพื่อเผยแพร่บทความนั้นๆ

Comments are closed.